سوالات متداول

۴ دیدگاه

چه تعداد برنج در هر گردنبند می توان قرار داد ؟ تعداد برنج محدودتی ندارد ، اما چون برنج ها در حال حرکت هستند هر چه تعداد برنج ها کمتر…